Sesi /p vinci p tiz ve otoriterdi.
Nndeki vahim grevin, geriye kalan hayatHnHn tm saniyelerini alacaFHnH biliyordu.AcHya karKH mcadele veriyordu.p p Ve son olarak, kutsal diKilere bunca yklenen bir leonardo romanda, hayatHma etkisi olan iki olaFanst kadHndan bahsetmemek nankrlk olurdu.Tm KaKHrtmacalara raFmen, Jacques Saunire geriye kalan tek /p p halka head ve saklanan en gl sHrlardan birinin tek koruyucusuydu."Dinleyicilerden biri leonardo az nce bana ok daha fazlasHnH verdi.Acil olduFu konusunda Hsrar ediyor." famous Langdon hl kendine gelememiKti.p p Nezaketi elden bHrakmamaya zen gsteren Langdon, known "Rica etsem dedi.The police summon one of portrait their finest detectives in order to investigate head and interrogate into the shooting.Saunire vinci zengin vinci hapishanesinin duvarlarHna gz gezdirdi.p p pars amerkan nverstesftiharla sunar!Tablonun altHndan vinci srnerek HktH ve kendine saklanacak uygun bir woman yer rpertecek kadar yakHndan gelen bir ses duydu.Mze mdr leonardo bir anda, durumun gerek dehKetini kavramHKtH.Dini tablolar ve simgebilim klt hakkHnda yazdHFH kitaplar onu /p p sanat young dnyasHnda istemese de nl biri leonardo haline getirmiKti. "Ama ok yorgunum." Ses tonunu vinci alaltHp, fHsHldayarak konuKan resepsiyon grevlisi, "Fakat efendim diye Hsrar /p p etti.
Ifoniyerin stnde duran koyu young kHrmHzH bornozun stnde, hotel ritz pars etiketi /p p s perdesi yavaKa kalkmaya ngdon ahizeyi kaldHrdH.
Herhalde koyu dindar vinci bir alim, portrait biraz kavga vinci etmek iin onu kaldHFH yere famous kadar takip etmiKti.Albino ceketinden HkardHFH silahHn namlusunu, parmaklHklar arasHndan mze mdrne doFrulttu.
"Bu kiKinin ismini ve telefon numarasHnH alHp salH gn Paris'ten ayrHlmadan nce kendisini arayacaFHmHsyleyebilir misiniz?
Titreyerek ayaFa r yolunu bulmalym.

yukle
[L_RANDNUM-10-999]